Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Suomalaisten autoilu 2019

21.12.2020


Autoalan Tiedotuskeskus selvitti maalis-huhtikuussa kootulla laajalla kyselytutkimuksella kansalaisten näkemyksiä autoilusta - erityisesti autojen käyttövoimista, uudesta ajoneuvotekniikasta, auton hankinnasta, liikenteen uusista palveluista sekä liikkumisen valintoihin liittyvistä tekijöistä. 

Tutkimusaineiston keruu


Tutkimuksen perusjoukkona olivat 15 vuotta täyttäneet Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt. Tutkimus toteutettiin internet-paneelina ja puhelinhaastatteluina.Tutkimukseen osallistui yhteensä 4 411 vastaajaa, joista 4 001 internetpaneelin ja 410 puhelinhaastattalujen kautta. Tutkimusaineiston kokosi Autoalan Tiedotuskeskukselle Innolink Research Oy. Tutkimusaineisto kerättiin maalis-huhtikuussa 2019.

Tutkimuksen tuloksia

Tutustu tutkimuksen tuloskoosteeseen

Uudet käyttövoimat kiinnostavat erityisesti kaupungissa asuvia ja vähän ajavia


Suomalaiset ovat kiinnostuneita vaihtoehtoisista polttoaineista. Sähköauto kiinnostavat erityisesti suurissa kaupungeissa asuvia sekä sellaisia kotitalouksia, joissa ei ole autoa. Vielä tällä hetkellä sähköauto valitaan ajoneuvoksi pääosin ympäristösyistä. Eniten sähköautot kiinnostivat niitä vastaajia, joilla ilmastonmuutos ja ilman laatuun liittyvät kysymykset vaikuttivat myös liikkumisen valintoihin, esimerkiksi siihen, millä kulkutavalla matkat tehdään. 

Sähköautojen hankinnan esteenä on hinnan lisäksi yleisimmin epävarmuus latausmahdollisuuksista. Koska sähköautoja ladataan enimmäkseen kotona, sähköautojen yleistymisen kannalta olisikin tärkeää varmistaa, että latausverkosto laajenisi erityisesti taloyhtiöissä. Nykyisin vain harva kerros- ja rivitalossa asuva voi luottaa latauspaikan saatavuuteen kotona. Latauspaikkojen rakentamisen tuki on tärkeä kannuste taloyhtiöille latauspaikkojen toteutukseen. Uudiskohteissa pysäköintipaikkojen suunnittelussa olisi olennaisen tärkeää varautua latauspaikkojen toteuttamiseen jo rakennusvaiheessa.

Kaasuautoilla hankinnan esteenä epävarmuus jakeluverkoston kattavuudesta ja käyttökustannuksista. Suurin osa kaasuautoista on kuitenkin kaksikäyttöisiä, joten jakeluasemaverkoston kattavuus ei ole yhtä kriittinen tekijä kuin sähköautojen latausverkosto. 

Diesel on paljon ajavien suosiossa

Dieselauto on suosittu vaihtoehto, jos kilometrejä syntyy paljon. Yli 20 000 kilometriä vuodessa ajavista noin kaksi kolmasosaa arvioi dieselin hyväksi vaihtoehdoksi. Yleisin dieselautolle ilmoitettu hankintaa jarruttava tekijä oli dieselauton vuosittainen käyttövoimavero eli ns. dieselvero. Käyttövoimaveron takia diesel on taloudellisesti kannattava vasta kun vuosittaisten ajokilometrien määrä kipuaa yli 20 000:een. Syynä olla valitsematta dieseliä polttoaineeksi ei ollut niinkään huoli ympäristöstä, vaan pieni ajokilometrien määrä. 

Uusi turvatekniikka kiinnostaa – autonominen auto ei

EU:n uusi turvallisuusasetus tuo paljon uutta tekniikkaa autoihin lähivuosien kuluessa. Muun muassa kaista-avustin ja automaattinen hätäjarrutus kuuluvat pian pakollisten varusteiden joukkoon. Tutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat myönteisesti uusiin aktiivisiin turvavarusteisiin. Aktiiviset ja hätätilanteessa ajamiseen puuttuvat varusteet saivat laajan hyväksynnän kaikissa ikäryhmissä. Sen sijaan autonominen eli ilman kuljettajaa liikkuvaan autoon suomalaiset suhtautuvat vielä varauksellisesti. Nuoret ja alle 45-vuotiaat työikäiset suhtautuvat myönteisimmin autonomisiin autoihin. 

Noin puolet suomalaisista suhtautuisi myönteisesti kilometrien seurantaan verotusta ja vakuutusta varten. Myönteisimmin suhtautuvat vähän ajavat ja iäkkäät. Suhtautumisessa ajokilometrien seurantaan ei ollut havaittavissa suuria alueellisia eroja. Vastaajat suhtautuivat verotuksen tarpeisiin tehtävään seurantaan hieman myönteisemmin kuin seurantaan vakuutusta varten. 

Uudet liikkumisen palvelut kiinnostavat vielä pientä joukkoa

Uudet liikkumisen palvelut ja yhteiskäyttöiset autot täydentävät perinteisiä kulkutapoja ja laventavat auton omistamisen muotoja ­– tutkimustulosten mukaan niistä on vielä harvoin omistusauton korvaajaksi. Uusiin liikennepalveluihin ja yhteiskäyttöisiin autoihin suhtaudutaan selvästi myönteisimmin suurimmilla kaupunkiseuduilla. 

Eri kulkutapoja yhdistävät palvelut kiinnostavat suomalaisia valtakunnallisesti – erot suurten ja pienten kaupunkiseutujen välillä ovat pieniä, vaikka näitä palveluja on vielä tarjolla vasta pääkaupunkiseudulla. Kiinnostus on suurinta autottomissa talouksissa, joissa yhteiskäyttöiset autot toisivat uusia mahdollisuuksia liikkumiseen. Nuoret suhtautuivat uusiin palveluihin myönteisemmin kuin työikäiset ja iäkkäät.

Autoilu valikoituu kulkutavaksi nopeutensa takia

Ylivoimaisesti tärkein kulkutavan valintaan vaikuttava tekijä on matka-aika ja toiseksi tärkein kustannukset – erityisesti työikäisillä matka-aika on ylivoimaisesti tärkein tekijä liikkumisen valinnoissa. Myös arkiliikunta ja terveysvaikutukset vaikuttavat liikkumisen valintoihin. Ilmastonmuutokseen vaikuttaminen ja ilman laadun parantaminen vaikuttavat liikkumisen valintoihin yli puolella suomalaisista. Nämä vastaajat olivat myös kiinnostuneimpia sähkö- ja kaasuautoista sekä uusista liikkumisen palveluista.

19.01.2021Turboahdin osamaksulla - Koroton ja kuluton maksuaika 45 päivää! Myös osamaksu onnistuu
04.01.2021Korona leikkasi vuonna 2020 reippaasti uuden auton kauppaa
21.12.2020Suomalaisten autoilu 2019
01.12.2020Uusien henkilöautojen rekisteröinnit olivat marraskuussa edelleen pakkasella
11.11.2020Käytettyjen autojen kauppa kannattelee tänä vuonna autoalaa
22.09.2020Henkilöautojen valmistus vahvistaa autoalan työllisyyttä Suomessa
13.08.2020Budjettiehdotuksesta puuttuvat autokannan uusiutumisen elvytystoimet
25.06.2020Elvyttävästä romutuspalkkiosta apua ilmastonmuutoksen hillintään
29.05.2020Matkalla liikenteen päästöjen puolittamiseen
03.05.2020Tiedote Garrett Wuhanin tehtaalta: Garrett?s Fast Turbo Production Resumption in Wuhan, China Impresses Province Vice Governor During Visit

Siirry arkistoon »