Muuttuvasiipisen turbon ohjaus

muuttuvasiipisen turbon ohjaus

Muuttuvageometrinen tai muuttuvasiipinen turboahdin on kuin tavallinen turboahdin, jonka pakopesässä on säätyvät säätösiivet. Näin saadaan ahtimen toiminta-alue laajemmaksi, ja ahtopaine alkaa nousta jo alemmilta kierroksilta. Muuttuvageometrisia ahtimia (VNT- ahtimia, Variable Nozzle Turbine) käytetään lähinnä dieselmoottoreissa koska liikkuvat siivet eivät kestä bensiinimoottorin korkeita pakokaasun lämpötiloja.

Muuttuvageometrisessä turbossa säätösiipien välit on pienet, kun moottorissa on vähän kierroksia. Säätösiipien välien ollessa pienet pakokaasujen virtausnopeus kasvaa, mikä saa turbiinipyörän pyörimään nopeammin. Pakokaasumäärän ja kierroksien kasvaessa siipiä avataan, jotta pakokaasut pääsevät virtaamaan suuremmassa välissä ja paineet eivät nouse liian korkeiksi. Ahtopaineen säätö toteutetaan siipiä säätelemällä esimerkiksi painekellon avulla. Ahdin paineet ovat noin 1-1,4 bar , uusimmissa malleissa paineet ovat jo yli 1,5 bar. Joissakin malleissa käytetään jo 2 bar paineita.