TURBOAHDIN VAURIOKUVAUS - SYY TURBOAHTIMEN RIKKOUTUMISEEN SEKÄ RIKKOUTUMISEN VÄLTTÄMINEN

TURBOAHDIN ONGELMISTA TAUSTATIETOA

Turboahtimien rikkoutumisen syy on lähes aina jokin muu kuin vain "Turbo meni rikki".

Yleisimpiä syitä ovat öljynkierto häiriö moottorista turboahtimelle, imuilman mukana imukotelon siipiin kulkeutuu ulkopuolinen osa / esine (auton osa, jääpala, käpy,edellisen turbon osa,yms), liian vähäinen öljymäärä moottorissa, tukkeutunut partikkelisuodatin ja monet muut seikat. 

Kun turboahdin avataan nähdään aina mitä on tapahtunut. Tässä kerromme miten voit itse tarkastaa turboahtimen vaurioita ja saada kuvien kera paremman käsityksen miksi turboahtimenne on rikkoutunut.

TURBOAHTIMEN TOIMINNASTA

Turboahdinta käytetään parantamaan moottorin suorituskykyä ja optimoida palamista. Kun seossuhde on 2,2 lbs polttoainetta ja noin 33lbs ilmaa saavutetaan hyvä ja täydellinen palaminen moottorissa. Kun turboahdin "ahtaa" imuilma moottorissa lisääntyy ja samala moottorinohjainlaite antaa polttoainejärjestelmälle käskyä lisätä polttoaineen syöttöä oikeassa suhteessa.
Turboahdin parantaa merkittävästi moottoreiden vääntöä sekä tehoa joka näkyy myös pienempänä polttoaineen kulutuksena.


Turboahtimen ydin on keskiö, laakeripesä, joka käsittää turboahtimen akselin jossa kiinteänä osana on pakopuolen siipipyörä. Akselin toisessa päässä on imuilman siipipyörä joka kiinnitetään mutterilla akseliin. 

Nykymoottoreissa, esim. Ford 1.0 Ecoboost, voi akselin pyörintänopeus olla 300.000 kierrosta minuutissa. Moottoriöljyn tulee olla aina laadukasta, puhdasta ja sitä tulee olla riittävästi koska sama öljy voitelee myös turboahtimen. Yksi yleisin syy miksi turboahdin rikkoutuu on öljyyn ja sen määrään liittyvät syyt.


Pakokaasun virtaus moottorista ulos johdetaan kulkemaan turboahtimen läpi. Pakopesän puolen siipipyörä saa näin voiman jolla akselin toisessa päässä oleva imusiipipyörä "heittää" ilmaa moottoriin. Ilma kiertää lähes aina ns. välijäähdyttimen kautta moottoriin joka viilentää ilman. Ahtopaineen säädin "haistelee" ahtoilman painetta jotta liian kova paine ei riko turboahdinta ja moottoria. Ahtopaineensäädin ei ole turboahtimen osa.

TURBOAHTIMEN VAIHDOSSA TULEE HUOMIOIDA

On tärkeä tunnistaa syy tai vika joka rikkoi turboahtimen. Ilman huolellista diagnosointia ja vian korjaamista autosta uusi turboahdin voi rikkoutua lähes heti uudelleen samasta syystä.

Tässä alla olemme kuvanneet tyypillisiä vaurioita ja syitä näihin. Tiedoista saatte myös vinkkejä miten välttää vahingot jatkossa.

Tällä tavoin me eriskoiliikkeenä pyrimme helpottamaan asennusliikkeitä Suomessa tekemään vianmäärityksen, korjaamaan ongelman ja välttyä uudelta vahingolta.

RIITTÄMÄTÖN VOITELU

Riittämätön voitelu on yksi yleisin syy miksi turboahdin rikkoontuu. Jos turboahdin ei saa riittävästi moottoriöljyä vaurio voi tapahtua hyvinkin nopeasti koska turboahtimen osat ovat herkkiä ja akselin pyörintänopeus voi olla jopa 300.000 kierrosta minuutissa. Turboahtimen akseli on suunnilleen saman paksuinen kuin normaalin kuulakärkikynän varsi, paikoittain jopa ohuempi.
Kuva 1. Akselin varressa selkeitä värimuutoksia jotka syntyvät kitkasta jonka seurauksena liian korkea lämpötila akselin ja laakerin välillä.

Kuva 1. Värimuutokset turboahtimen akselissa

Kuva 2. Katkennut akseli on seurausta turboahtimen pyöriessä liian pitkään ilman riittävää voitelua. Akseli kuumenee, muuttaa väriä ja katkeaa.

Kuva 2. Katkennut turboahtimen akseli, värimuutos, kuumentuminen, ei voitelua

Kuva 3. Kun lämpötila turboahtimen laakerilla ja akselilla ylittää tietyn tason laakerin materiaali kiinnittyy akseliin tai laakeri voi jopa sulaa akselille.

Kuva 3. Laakerin materiaalia sulanut kiinni turboahdin akseliin

Kuva 4. Turboahtimen akselilla näkyy selviä merkkejä kulumisesta.

Kuva 4. Urat turboahtimen akselissa laakerin kohdalla

Kuva 5. Väärä tai kuumentunut öljy voi hiiltyä pakopuolella. Öljyä voi löytyä pakopuolelta johtuen tukkeutuneesta öljyn paluulinjasta moottoriin jolloin öljynpaine turboahtimessa nousee niin kovaksi että öljy pakotetaan ulos imu- tai pakopuolelta. Pakopuolella öljy saattaa polttaa akselille hiitynyttä öljyä. Hiiltynyt öljy vaurioittaa laakeripesää, laakereita ja akselia. 

Kuva 5. Hiiltynyttä öljyä turboahtimen pakopuolella

Kuvat 6 ja 7 alla. Imupuolen siipipyörä voi iskeä imuilmankoteloon laakerivauriosta johtuen. Tällöin imuilman siipyörän siivissä on selvät jäljet sekä imuilmakotelosta voi havaita jälkiä.

Öljynkiertohäiriöstä johtuen rikkoutunut laakeri johtaa lisävaurioihin kun akseli sekä laakeri väljistyy.

Kuva 6. Imuilman siipipyörä joka osunut imuilmakoteloon

Kuva 7. Jäkiä imuilmakotelon sisäpinnassa siipipyörän osumasta

Kuva 8. Laakerit jotka liitetty kiinteästi laakeripesään voivat irrota laakeripesästä ylikuumenemisen takia

Kuva 8.

Kuva 9. Akselin yhtäkkinen pysähtyminen johtuen liiallisesta kitkasta akselin ja laakerin välillä voi johtaa siihen että imuilman siipipyörän lukitusmutteri aukeaa. Lukitusmutterissa on kierteet vastapäivään joka estää sen että normaalisti toimiessaan ei mutteri milloinkaan itsestään aukea.

Kuva 9. Imuilma n siipipyörää akselilla paikallaan pitävässä mutterissa on kierteet vastapäivään, eli mutteri kiristyy pyöriessään normaalisuuntaan. Kun kitka turboahtimen laakerin ja akselin välillä kasvaa voi akselin pään mutteri kiertyä auki.

SAASTUNUTTA ÖLJYÄ

Lika, noki, polttoaine, vesi, palamisjätteet tai metallia öljyn mukana. Pienetkin epäpuhtaudet öljyssä, voiteluaineessa, voivat aiheuttaa vaurioita turboahtimeen koska sen laakeri ja akseli pyörii erittäin kovilla nopeuksilla.

Kuluneet öljyrenkaat eivät tiivistä turboahdinta ja öljy kulkeutuu pakopuolelle joka voidaan havaita lisääntyneestä öljynkutuksesta.
 

Kun laakeri kuluu tämä johtaa woblaavaan liikkeeseen joka saa pakopuolen siipipyörän osumaan pakokoteloon. Turboahtimen akseli saattaa myöhemmin katketa.

Kuva. Urat päälaakerissa öljyn, voiteluaineen, epäpuhtauksista johtuen

Kuva. Pakopuolen siipipyörässä osuma jälkiä pakopesään.

EPÄTASAPAINO TURBOAHTIMESSA

Kuva 10. Jos turboahtimen laakeripesää, akselia ja siipipyöriä ei ole huolellisesti tasapainoitettu, epätasapaino voi se johtaa laakereiden rikkoontumiseen. 

Kuva 10. Epätasapainosta johtuva laakereiden vaurioituminen

MISTÄ JOHTUU ???

Jos huoltovälit ylitetään, öljynsuodatin ei enää suodata riittävästi likaa pois öljystä. 

Jos öljynsuodatin on tukossa ei sw suodata öljystä pois pieniä hankaavia hiukkasia.

Jos sylinterikannen tiiviste vuotaa tai öljynjäähdytin vuotaa, vesi kulkeutuu öljyyn ja laimentaa öljyn. Öljy ei näin voitele riittävästi turboahdinta.

Jos moottoria on korjattu, asennettu siihen koneistettuja osia eikä moottoria ole puhdistettu kunnolla voi epäpuhtaudet, koneistuksesta aiheutuneet metallit kulkeutua öljynkierron mukana turboahtimen laakerointiin ja rikkoa turboahtimen.

Välijäähdytin tulee aina putsata huolellisesti turboahtimen rikkoutumisen jälkeen. Viallisesta turboahtimesta on voinut kulkeutua välijäähdyttimeen moottoriöljyä, siroja tai osie rikkoutuneesta turboahtimesta jotka yleensä kulkeutuvat viiveellä takaisin uuteen turboahtimeen vaurioittaen turboahdinta.

Jos moottori on paljon ajettu tai mekaanisesti kulunut kulkeutuu öljynkierron mukana siitä irtoavaa metallia ja epäpuhtauksia turboahtimeen vaurioittaen turboahdinta.

Jos moottorissa on ongelmia polttoaineen palamisen kanssa päätyy palamaton polttoaine öljyn sekaan joka laimentaa moottoriöljyn ja heikentää samalla turboahtimen voitelua.

ENNALTA EHKÄISY

Noudata autovalmistajan huoltovälejä.

Käytä laadukkaita öljynsuodattimia.

Tarkasta säännöllisesti öljymäärä huoltovälien aikana. Huomioi että myös liiallinen moottoriöljy vaurioittaa turboahdinta.

Käytä vain autovalmistajasi suosittelemaa moottoriöljyä.

Tee ennen uuden turboahtimen asennusta moottorin sisäinen pesu, esim. Forte-käsittely.  Pesun voi tehdä ilman turboahdinta tukkimalla öljylinja moottorilta turboahtimelle. Asenna uusi öljysuodatin sekä uudet öljyt pesun ajaksi. Auton voi antaa suorittaa öljypesua esim. tunnin. Kun pesu on suoritettu vaihda uusi öljynsuodatin ja autovalmistajan suosittelemat moottoriöljyt.

Vaihda turboahtimen asennuksen aikana uusi ilmansuodatin ja tarkasta että imuilmaputket / -kotelot ovat ehjät ja puhtaat, putsaa paineilmalla. Tarkasta että imuilmaputket / -kotelot eivät ole tukossa.


ÖLJY VUOTAA TURBOAHTIMEEN

YLÄKUVA: Ehjä siisti turboahtimen öljylinja. ALAKUVA: Tukkeutunut öljylinja. Epäpuhtaudet öljypinjoissa tukkivat öljynpaluun turboahtimelt amoottorilta joka vaurioittaa turboahdinta.

Tukkeutunut öljyn paluulinja turboahtimelta moottoriin. Moottoriöljy kiertää turboahtimen läpi . Eli sama moottoriöljy jota lisätään moottoriin ja sen määrää moottorissa tarkastetaan mittatikulla hoitaa myös turboahtimen voitelun. Kun moottorissa on liian vähän öljyä se vaurioittaa turboahdinta. Jos moottoriöljy on väärää, huonolaatuista tai likaista se vaurioittaa turboahdinta.

Jos moottorissa lisääntyy öljynkulutus ja pakokaasu on sinistä on mahdollista että öljy kulkeutuu pakopesän kautta pakoputkistoon ja palaa siellä. Tukkeutunut öljyn paluulinja moottoriin voi aiheuttaa tämän. Kun öljy kulkeutuu pakoputkistoon voi se tukkia dpf-suodattimen joka aiheuttaa vastapaineen rikkoen turboahtimen. Tukkeutunut pakoputkisto tai sen osat eivät kuljeta pakokaasuja ulos putkistosta vaan pakokaasu koittaa kulkeutua ulos turboahtimen kautta. Tämä aiheuttaa turboahtimelle vastapaineen joka rikkoo turboahtimen.

MITÄ TAPAHTUU KUN ÖLJYLINJA ON TUKOSSA ???

- Öljy ei pääse takaisin moottoriin vaan se koittaa puskea itsensä imuilmakoteloon tai pakokoteloon.

- Pakokaasun väri on sinistä

- Moottoriöljy kulkeutuu välijäähdyttimeen. Kun moottoriöljy kulkeutuu välijäähdyttimestä imuilman mukana moottoriin ja palaa sylinteriryhmässä tapahtuu ns. "ryntäys". Moottorin kierrokset nousevat maksimiin, moottoria ei voi sammuttaa, moottori sammuu vasta kun se tuhoutuu täysin. 

- Moottorin teho laskee

MIKSI TUKKEUTUU ???

Alla oleva kuva A kuvaa ehjää hyvin virtaavaa moottorin paluulinjaa moottorin öljypohjaan.

Auton moottoriöljy voitelee myös turboahtimen. Auton moottorissa tulee olla aina juuri oikea määrä moottoriöljyä jotta sitä riittää myös turboahtimelle. Öljymppu kierrättää moottoriöljyn kaikkiin moottorin osiin joita moottoriöljy voitelee. Turboahtimesta moottoriöljy palautuu öljypohjaan paluulinjaa pitkin ja öljypohjasta taas uudelleen voitelemaan moottorin eri osia.

Moottoriöljyn tulee olla aina myös puhdasta ja hyvälaatuista jotta se ei riko moottorin apulaitteita. Turboahdin on moottorin apulaite. 

Oikea öljymäärä moottorissa ja ehjä öljyn paluulinja. Moottoriöljyn tulee päästä virtaamaan vapaasti takaisin moottoriin öljypohjaan.

Alla oleva kuva B kuvaa mitä tapahtuu kun öljy ei pääse takaisin moottorin öljytilaan jos siinä ruttu, kiertymä,painauma, tms.

Öljyn paluulinja voi olla vaurioinut esim. turboahtimen vaihdon yhteydessä jolloin se voi olla kiertynyt. Kun öljylinjan tilavuus pienenee pyrkii moottoriöljy "pakenemaan" takaisin turboahtimeen ja sieltä kova paine "puskee" öljyn pako- ja imupesä kautta ulos turboahtimesta. Pakopuolelta moottoriöljy kulkeutuu pakoputkistoon, imupesän puolelta välijäähdyttimeen.

Turboahtimen öljyn paluulinja moottorin öljytilaan on rutussa.

Alla olevat kuvat C / D kuvaavat mitä tapahtuu kun moottorissa on liikaa öljyä ja turboahtimelta tuleva paluuöljy ei pääse virtaamaan vapaasti takaisin moottorin öljypohjaan.

Kun moottoriin on lisätty liikaa öljyä on turboahtimelta tuleva öljyn paluulinja koko ajan tukossa. Kampiakselin pyöriessä vaahtoutuu moottoriöljy. Kun moottoriöljy ei pääse virtaamaan vapaasti moottorin öljypohjaan pakenee se turboahtimen imu- ja pakokotelon kautta ulos. 

Imukotelon kautta moottoriöljy kulkeutuu välijäähdyttimeen, pakokotelon kautta pakoputkistoon.

Liikaa öljyä moottorissa tukkii turboahtimelta tulevan moottoriöljyn paluulinjan. Paluulinja tukkeutuu ja moottoriöljy ei pääse takaisin moottorin öljypohjaan.

Moottorissa liikaa moottoriöljyä. Turboahtimen paluulinja tukkeutuu turboahtimelle saakka jolloin moottoriöljy vaahtoutuu ja pakenee ulos moottorista turboahtimen imu- ja pakokotelon kautta.

Alla kuvat E / F kuvastavat moottorin kampikammion liian suurta painetta. Moottoriin muodostunut ylipaine. Ylipaineesta johtuen moottorin ohivuotokaasut tukkivat turboahtimen öljyn paluulinjan moottorin öljypohjaan.

Kun moottorin huohotin tukkeutuu muodostuu kampikammioon ylipaine. Moottorin sylinterit eivät ole milloinkaan täysin tiiviitä. Moottorin käyntilämpötilan nousu aiheuttaa lämpölaajenemista liikkuvissa osissa ja edelleen kiinnileikkaantumisvaaran. Siksi pakokaasujen täytyy päästä myös männänrenkaiden ohi moottorin kampikammioon. Jos näitä pakokaasuja ei päästettäisi pois, kehittyisi kampikammioon ylipaine. Tästä seurauksena olisi öljytiivisteiden pettäminen ja voiteluöljyn valuminen maahan, sekä pahimmassa tapauksessa moottorin vaurioituminen öljyn loppuessa. 

Jos moottorin huohotin on tukossa kampikammion ohivuotokaasut kulkeutuvat pois turboahtimen öljyn paluulinjaa pitkin jolloin vastapaineesta (moottorista tuleva) johtuen moottoriöly pakenee ulos turboahtimen imu- ja / tai pakokotelon kautta.

Tukkeutunut moottorin huohotin aiheuttaa kampikammioon ylipaineen joka työntää moottorin ohivuotokaasut turboahtimeen öljyn paluulinjaa pitkin.

Tukkeutunut moottorin huohotin aiheuttaa kampikammioon ylipaineen joka työntää moottorin ohivuotokaasut turboahtimeen öljyn paluulinjaa pitkin.

ENNALTA EHKÄISY

- Älä käytä moottoria jos moottorissa on liikaa öljyä

- Tarkasta että moottorissa on aina öljyä yli minimi rajan.

- Vaihda öljyt vähintään huolto-ohjelman mukaisen vaihtovälin mukaan.

- Käytä autovalmistajan suosittelemaa moottoriöljyä.

- Öljyn paluulinja on asennettaessa tarkastettava että se on virheetön ja sisältä puhdas. Asenna kaikki lämpösuojat jotka alunperin turboahtimen ja öljyn paluulinjan suojana.

- Öljyn paluulinja öljypohjaan tulee olla vapaasti virtaava.

- Tarkasta moottorin huohotin ja uusi tarvittaessa. Alla kuvia tukkeutuneesta pakokaasun kierrätysjärjestelmän osista sekä tukkeutuneista huohottimista. Karsta, ohivuotokaasut, jotka kerääntyvät moottoriin ja turboahtimeen voi rikkoa koko moottorin.

- Vaihda säännöllisesti öljynsuodatin. 

- Turboahtimen vaihdon yhteydessä putsaa huolellisesti välijäähdytin.

Tukkeutunut ja uusi moottorin huohotin. Tukkeutunut huohotin estää ohivuotokaasujen (pakokaasujen) pääsyn pois kampikammiosta jolloin ohivuotokaasut pyrkivät ulos turboahtimen öljyn paluulinjaa pitkin vaurioittaen turboahdinta. Turboahtimelta moottoriöljy puskee ulos imu- ja / tai pakokotelon kautta.

Tukkeutunut huohotin. Jossain automerkeissä on tyyppivikana huohottimen jäätyminen talvella jolloin moottoriöljyt pakenevat moottorista kokonaan ja johtaa turboahtimen vaurioitumiseen. Moottoriölyt voivat tulla tukkeutuneesta huohottimesta johtuen ulos öljynmittatikkua pitkin tai turboahtimen imu- ja / tai pakokotelon kautta.

Tukkeutunut egr-venttiili. Karsta tukkii pakokaasun takaisinkierrätysjärjestelmän osia karstoittaen näitä. Karsta kulkeutuu myös turboahtimeen vaurioittaen ja jumittaen hukkaportteja sekä muuttuvageometristen turboahtimien ns. vnt-johdinsiivikoita.

Karstaa täynnä oleva hukkaportti turboahtimen pakokotelossa. Pakokaasuista syntyvä karsta jumittaa ja vaurioittaa turboahtimia

Karstaa täynnä oleva hukkaportti turboahtimen pakokotelossa. Pakokaasuista syntyvä karsta jumittaa ja vaurioittaa turboahtimia

Karstaa täynnä oleva hukkaportti turboahtimen pakokotelossa. Pakokaasuista syntyvä karsta jumittaa ja vaurioittaa turboahtimia

Karstainen turboahtimen vnt-johdinsiivikko. Kun turobahtimen vnt-johdinsiivikko jumiutuu ei turboahdin toimi.

MOOTTORI "RYNTÄÄ"

Mitä tapahtuu kun välijäähdyttimeen on päässyt imuilmakotelon kautta moottoriöljyä ??? Tukkeutunut huohotin, liian paljoa öljyä moottorissa tai tukkeutunut öljylinja aiheuttaa tyypillisesti moottorin "ryntäyksen" kun paine puskee moottoriöljyn turboahtimesta imukotelon puolelta välijäähdyttimeen.

Moottoriöljy kulkeutuu ahtoilman mukaa moottorin palotilaan. Moottoriöljy syttyy palamaan moottorissa aiheuttaen ns. "ryntäyksen"

KATSO ALLA OLEVA VIDEO MOOTTORIN "RYNTÄYKSESTÄ"

VIERAS ESINE TURBOAHTIMESSA

Yksi tyypillinen syy turboahtimen rikkoutumiseen on ns. vierasesine turboahtimessa. Tämä tarkoittaa sitä että turboahtimeen on kulkeutunut joko moottorin suunnasta pakosarjaa pitkin, välijäähdyttäjän suunnasta tai ilmansuodattimen kautta jokin esine joka vaurioittaa turboahtimen. Tyypilisiä tälläisiä ovat edellisen rikkoutuneen turboahtimen osat, jääpala, moottorin osa, hiekkapölyä tai muu kova kappale joka mahtuu kulkemaan pakopuolelta turboahtimeen tai imu- ja ahtoputkia pitkin turboahtimeen.

Rikkoutuneen turboahtimen imuilman siipipyörän osia voi kulketua välijäähdyttäjästä pitkien aikojen jälkeen turboahtimeen vaurioittaen yleensä imuilman siipipyörää.